Välkommen

till Sesamphotos stora bredd av bilder

Sesamphoto AB är ett familjeägt företag som bedrivit bildbyrå- och fotografverksamhet sedan 1989. Vi utför fotouppdrag såväl inom- som utomhus. Vi utför också flygfotografering.
Omfattande bildbank med Sverigebilder och övriga världen – kontakta oss för att diskutera era bildbehov.

Kvalité är ett honnörsord för oss!

Sesamphoto AB is a family-owned company that has operated an image agency and photography business since 1989.
We carry out photo assignments both indoors and outdoors.
We also carry out aerial photography. Extensive image bank with images of Sweden and the rest of the world - contact us to discuss your image needs.

Quality is a word of honor for us!


Flygfotoböcker

Upplevelser från ovan

Bondens konst, Jordens poesi

Med flygfoton, poesi, text och film med nyskapad musik, är detta livsverk från ovan vars innehåll blir maten på våra dukade bord. Kanske inte alltid så självklart när man tänker på den torra sommaren 2018. Visserligen är det min idé med denna bok och dess innehåll men med seriösa goda vänner och min hustru Annika som jag arbetar ihop med varje dag så blev det en annorlunda bok i jämförelse med de övriga tio vi framställt.

Här finns det njutbar poesi av Mikael Rudesjö, historiska avsnitt av Göran Boson, Kurt Månsson och Bengt Lindskog. En ny sång av Hasse Andersson och Monica Forsberg som också skrivit bokens förord. I boken finns en film och till denna har Bo-Göte Nygren och Thomas Åström komponerat ny musik.

I vår familj har vi som så många andra drabbats av cancer. Vi har beslutat att boken ska säljas till förmån för cancer- och diabetesforskningen i Sverige.

Med vingar längs Vindelälven

Upplev Västerbotten och Lapplands pärlor i boken ”Med vingar längs Vindelälven”

Boken med film om Vindelälven från Vindelfjällen till Bottenviken från ovan, med härlig natur, upplevelser, historia, byar, samisk kultur m.m.

Med vingar längs Vindelälven – värt en omväg i luften eller utmed väg 363. Vilket man än väljer så ger det lika fantastiska upplevelser längs den älv som vi betraktar som Sveriges första nationalälv. Njut med oss på en nära 500 km lång resa från älvens källflöden till dess möte med Umeälven i Vännäsby och vidare ut i Bottenviken. Med dess stora antalet forsar, intressanta naturområden, en stor mängd byar och en stark företagsverksamhet där alla lever för sin bygd ger ett brett innehåll i syfte att bevara Vindelälven.

Svensk och engelsk text. 28x28 cm, 324 sidor.

Experience Västerbotten and the gems of Lapland in the book "With wings along the Vindelälven" The book with film about the Vindelälven from Vindelfjällen to the Gulf of Bothnia from above, with lovely nature, experiences, history, villages, Sami culture, etc. With wings along the Vindelälven – worth a detour in the air or along road 363. Whichever you choose, it offers equally fantastic experiences along the river that we consider Sweden's first national river. Enjoy with us on a nearly 500 km long journey from the river's source flows to its meeting with the Umeälven in Vännäsby and further out into the Gulf of Bothnia. With its large number of rapids, interesting natural areas, a large number of villages and a strong business activity where everyone lives for their area provides a wide content with the aim of preserving the Vindelälven. Swedish and English text. 28x28 cm, 324 pages.


Våra böcker finns nära dig i handeln och internethandeln.

 

Behöver du en bild?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Nedan en liten kortfilm som visar våra bild- och filmprogram hösten 2020.

Program

Programmet "Bondens konst - Jordens poesi" är rykande aktuellt nu när allt talar för att vi måste se om våra tillgångar på odlingsmark för att kunna producera mer i vårt eget land.

Vi rekommenderar också vårt senaste program "Nord till Syd" som handlar om vår resa från Nordkap till Tarifa i Spanien.

Intresset är stort för "Med vingar längs Vindelälven" Älvens område som 2019 blev ett av världens största biosfärsområde. Kan bokas med livemusik av Thomas Åström och Bo-Göte Nygren.

Varför inte följa med oss på "Musikresa till ombesjungna platser i världen" - sångtexterna visas på filmduken så att alla kan sjunga med i kända melodier.

Äventyrsresa i Australien och Nya Zeeland – Equador och Galapagos – Peru - Inkans land – är det vi kan erbjuda. Föreläsare är Bertil Hagberg som till sin hjälp ibland har medverkande musiker som lyfter de program där detta ingår.

Vi har all utrustning för bild och ljud men behöver klart en stor filmduk på minst 2 meters bredd. Om sådan saknas medtager vi sådan.

Vid intresse eller bokning kontakta: info@sesamphoto.nu eller ring Bertil 070 5171948
Upptäck vårt nya bolag Vindelfotos olika arbeten längs Vindelälven     www.vindelfoto.se

Kontakta oss

Sesamphoto AB

Nybergs Backe 9 - 18493 Åkersberga

+46 (0)70-517 19 48 |+46 (0)70-622 19 48
info@sesamphoto.nu

© Sesamphoto AB